Organy Szkoły

Dyrektor Szkoły


      

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z późniejszymi zmianami szkołą kieruje nauczyciel, któremu powierzono tytuł dyrektora.(Art. 36). Dyrektor szkoły jest więc osobą, która kieruje bezpośrednio szkołą i odpowiada zarówno za sprawy typowo administracyjne jak i za nadzór pedagogiczny.
Kieruje on działalnością powierzonej mu placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, ma za zadanie sprawować opiekę nad uczniami oraz stwarzać im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne. Jest także zobligowany do realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, które zostały podjęte w zgodzie z kompetencjami przysługującymi temu organowi.
Zadania Dyrektora Szkoły zostały także wymienione w art.7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela wraz z późniejszymi zmianami. W tym akcie prawnym powtórzono zdecydowaną większość  zapisów z Ustawy o Systemie Oświaty dodając jednocześnie kilka innych zadań. Według tego aktu prawnego Dyrektor ma za zadanie zapewnić pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym, zapewnić odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych oraz do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.
         Ostatnie lata dla liceum były okresem wyzwań i szukania nowych rozwiązań. Sprawowanie funkcji Dyrektora wymaga niezwykłej kreatywności, otwarcia na nowe prądy i tendencje. Aby sprostać tym niełatwym wymaganiom Pani Dyrektor wcieliła w życie kilka innowacyjnych pomysłów, które jak pokazuje każdy kolejny dzień, przynoszą pożądane efekty. Należy tutaj wymienić między innymi stworzenie grup międzywydziałowych, wprowadzenie języka francuskiego, systematyczne organizowanie sesji popularnonaukowych oraz goszczenie wybitnych ludzi kultury i nauki.

 


Rada Pedagogiczna


         

Jest to wewnętrzny, kolegialny organ szkoły, powołany w celu realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz uczniowie. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor danej szkoły.
         Rada Pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w niej.
         Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
         Obrady Rady Pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 


Rada Rodziców


      

Tworzą ją przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z Radami Rodziców innych szkół. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329 ze zm) przewiduje:
      Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
      W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Programy finansowane z Unii Europejskiej
PNWM Jugendwerk
Deutsch Plus+
Tłumacz
Ranking Perspektywy
Odwiedziło nas:.

6189738

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Użytkowników: 3
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: szkola_p

Wszelkie cenne uwagi dotyczace tresci oraz wygladu strony prosze kierowac na: wojtek.lorymanow@gmail.com
Wszystkie prawa zastrzezone © 2008